Pokretne stvari


Datum postavljanja: 10\3\2015

Republika Srbija Izvršitelj Marko Vukićević Beograd Posl. broj : 10 I.I. 301/14 Datum: 09.03.2015. godine
Izvršitelj Marko Vukićević u izvršnom predmetu 10 I.I. 301/14 izvršnog poverioca DUNAV BANKA A.D. BEOGRAD, Beograd, ul. Bulevar Franše d Eperea br. 88, MB: 09081488, PIB: 100017720, račun broj: 908-36001-33 kod banke NBS protiv izvršnih dužnika PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE „W.E.G. TEHNOLOGY“ DOO, Beograd-Novi Beograd, ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 10A/I- ulaz IV, MB: 17333399, PIB: 100392972, broj računa: 360-1626-69 kod banke DUNAV BANKA A.D. BEOGRAD, ĐURIĆ RADENKO, iz Beograda, ul. Bulevar Zorana Đinđića br. 101/4/12, JMBG:2411944710008, i ĐURIĆ JOVICA, iz Beograda, ul. Bulevar Zorana Đinđića br. 101/13, JMBG:2207968710010, u skladu sa odredbom člana 99. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, br. 3 1/1 1 i 99/11 – dr. zakon), dana 09.03.2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK o javnoj prodaji

ODREĐUJE SE PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA pokretnih stvari izvršnog dužnika PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE „W.E.G. TEHNOLOGY“DOO, Beograd-Novi Beograd, ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 10A/I-ulaz IV MB: 17333399, PIB: 100392972, broj računa: 360-1626-69 kod banke DUNAV BANKA A.D. BEOGRAD čija je vrednost procenjena Zapisnikom o proceni od 09.03.2015. godine, tako da ukupna tržišna vrednost procenjnih pokretnih stvari iznosi -285.000,00 evra…

Preuzmite Zaključak OVDE

Preuzmite Procenu: 1 / 2


———————————————————————————————————————————

Datum postavljanja: 3\11\2014

Izvršitelj Marko Vukićević u izvršnom postupku u kome je izvršni poverilac SCB PREDUZEĆE ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, Beograd, Bulevar Despota Stefana br. 115, MB: 17305760, PIB: 100218528, koga zastupa direktor Dejan Adamović, račun broj: 160- 354048-82, koji se vodi kod BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, čiji je punomoćnik Vanja Stojanović, advokat iz Beograda, protiv izvršnog dužnika 6 KAPLARA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), iz Beograda, Bulevar Zorana Đinđića br. 44, MB: 20774894, PIB: 107287086, koga zastupa direktor Marko Ljubičić, račun broj: 325-9500700027540-25 koji se vodi kod banke OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, u predmetu izvršenja određenog Rešenjem o izvršenju Privrednog suda u Beogradu 4 IIV 40/14 od dana 17.01.2014.godine, u skladu sa odredbom člana 99. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, br. 31/11 i 99/11 – dr. zakon), dana 03.11.2014. godine, donosi
ZAKLjUČAK
PRODAJU SE pokretne stvari izvršnog dužnika…

Preuzmite Zaključak OVDE


———————————————————————————————————————————
Datum postavljanja: 6\11\2014
Izvršitelj Marko Vukićević u izvršnom predmetu 10 I.I. 319/14 izvršnog poverioca PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KONSALTING U GRAĐEVINARSTVU I DRUGE USLUGE JOKON DOO BEOGRAD (ZEMUN), Beograd-Zemun, ul. Karađorđeva br. 2/M-l, MB: 20618302, PIB: 106506940, račun broj: 160-333036-68 koji se vodi kod banke BANCA INTESA AD BEOGRAD protiv izvršnog dužnika AKCIONARSKO DRUŠTVO-ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI INSTITUT KIRILO SAVIĆ BEOGRAD (VOŽDOVAC), Beograd, ul. Vojvode Stepe br. 51, MB: 07028245, PIB: 100380691, broj računa: 160-379197-04 koji se vodi kod banke BANCA INTESA AD BEOGRAD, u predmetu izvršenja određenog rešenjem o izvršenju Privrednog suda u Beogradu, Posl. broj: 4 Ii 285/14 od 16.06.2014. godine, u skladu sa odredbom člana 99. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“. br. 31/11 i 99/11 – dr. zakon), dana 04.11.2014. godine, donosi
Z A K Lj U Č A K o javnoj prodaji

ODREĐUJE SE PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA
pokretnih stvari izvršnog dužnika AKCIONARSKO DRUŠTVO-ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI INSTITUT KIRILO SAVIĆ BEOGRAD (VOŽDOVAC), Beograd, ul. Vojvode Stepe br. 51, MB: 07028245, PIB: 100380691, broj računa: 160-379197-04 koji se vodi kod banke BANCA INTESA AD BEOGRAD čija je vrednost procenjena Zapisnikom o proceni od 30.10.2014. godine, tako da ukupna tržišna vrednost procenjenih pokretnih stvari iznosi -1.762.940,00 dinara…

Preuzmite Zaključak OVDE

Preuzmite Procenu OVDE

Preuzmite tabelu vozila sa vrednostima OVDE

Preuzmite fotografije OVDE


———————————————————————————————————————————
Datum postavljanja: 7\4\2014

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ДРУГА ЈАВНА ПРОДАЈА ПРОДАЈА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, с обзиром да на првом надметању одржаном 07.04.2014. године није дошло до продаје покретне ствари извршног дужника TRGOVINSKO I PROIZVODNO PREDUZEĆE JUGOHEMIJA AD, BEOGRAD (VRAČAR), Београд – ВРАЧАР, Улица Ресавска бр. 31  МБ: 07006195, ПИБ: 100001845, рачун број: 125-1750947-02 код Piraeus Bank A.D. Beograd, чија је вредност процењена Записником о процени од 16.03.2014.

Preuzmite Zaključak OVDE

Preuzmite fotografije OVDE

———————————————————————————————————————————
Datum postavljanja: 26\2\2014

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРОДАЈА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА покретних ствари извршног дужника ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОХЕМИЈА Д.О.О. ПРОИЗВОДЊА, ТРГОВИНА И УСЛУГЕ БЕОГРАД, Београд, ул. Кумодрашка бр. 290  МБ: 17079590, ПИБ: 100165386  текући рачун бр. 295-1240670 код Српске Банке А.Д. Београд, чија је вредност процењена Записником о процени од 24.02.2014. године

Preuzmite Zaključak OVDE
Preuzmite fotografije OVDE

Datum postavljanja: 25\2\2014

Zapisnik o proceni možete preuzeti OVDE